Entries from 2018-06-29 to 1 day

Sự gia tăng của máy tính vẽ đồ thị

Máy tính đồ họa cầm tay đầu tiên, Casio fx-7000G , xuất hiện năm 1985. Kể từ đó, máy tính đồ thị đã trở thành một công cụ phổ biến - và gây tranh cãi - cho việc học toán. Các thiết bị này có thể thực hiện tất cả các tính toán của một máy t…